Naše služby

Projektování staveb

Projektujeme pozemní stavby malého a středního rozsahu.

Inženýrská činnost

Dohlížíme nad technickým postupem výstavby od projektu, přes vlastní stavbu až po předání stavby zákazníkovi.

Autorský dozor

Provádíme architektonický dozor nad námi navrhnutými a projektvanými stavbami. Je pak zachován architektonický ráz budovy a správně provedená jednotlivá řešení.