usedlost Mahouš

Byli jsme osloveni osvíceným investorem s požadavkem na rekontrukci staré usedlosti v Mahouši. I přestože objekt nebyl památkově chráněn a leží "pouze" v památkové zóně, měli jsme zájem co nejvíce objekt historicky přizpůsobit původnímu stavu tak, aby nenarušoval jak esteticky, tak urbanisticky krajinný ráz a prostředí samotné obce. Navržené stavební úpravy a rekonstrukční práce v co největší možné míře respektují historickou podobu a hodnotu stavby v zachovalém a funkčním urbanismu obce. Cílem záměru rekonstrukce a úprav bylo přizpůsobení budovy pro bydlení včetně současných požadavků na vnitřní klima,funkčnost dispozice a konstrukci budovy. Dalším stejně důležitým cílem bylo udržet hodnotu architektury budovy s nápravou chyb jak architektonických-hmotových, tak zejména konstrukčních. V rámci obnovy vnějšího vzhledu objektu a zejména fasád se počítalo s realizací původních či nových prvků tvarosloví korespondujících s historií vzniku usedlosti a příslušného slohového období architektury. Vycházeli jsme tedy z původního tvarosloví a doplňovali nové či chybějící prvky ve správných vzájemných proporcích.

realizujeme

  • studie
  • projekt pro stavební povolení
  • projekt pro provedení stavby
  • autorský dozor